Tel. office: +(40)232-217.248  |  office@norsit.ro
Divizia IT&C  
 
 
 

Keep the Machine

Running (KMR)

 

este o aplicație software destinată managementului activității de mentenanță a echipamentelor dintr-o fabrică, companie, clădire de birouri etc. Rolul său principal este acela de a organiza eficient întreaga activitate de mentenanță și de a oferi personalului responsabil control asupra echipamentelor, materialelor, activităților și costurilor asociate mentenanței.

 
 

Soft-ul de mentenanță utilaje KMR

 
Utilaje și echipamente
 
Reducerea downtime-ului
 
Mentenanță corectivă
 
Mentenanță preventivă și predictivă
 
Planificarea activității de mentenanță
 
nregistrarea orelor de funcționare
 
Tehnicieni
 
Alocare sarcini de lucru pentru tehnicieni (tichete, solicitări)
 
Acces la resurse: manual service, istoric intervenții, situații similare
 
Alerte, notificări și informații în timp real
 
Mobilitate - interfață web (laptop / tabletă / telefon)
 
 
Rapoarte
 
Rapoarte sarcini de lucru alocate tehnicieni (tichete / solicitări)
 
Rapoarte materiale: top costuri, top utilizări
 
Rapoarte utilaje: costuri revizii, număr revizii
 
Rapoarte revizii / intervenții: top costuri, întârziate, planificate
 
Materiale mentenanță și intervenții
 
Controlul costurilor
 
Controlul stocurilor
 
Planificarea materialelor necesare
 
 

Aplicația KMR

Modul de ticketing –
alocare sarcini de lucru
tehnicieni
(tichete / solicitări)

Configurabilă pe
roluri și permisiuni
pentru personalul
participant la mentenanță

Alerte, notificări
și informații în timp real

 

Mentenanță preventivă
și predictivă

Rapoarte diversificate –
revizii, intervenții, utilaje,
materiale, sarcini
de lucru alocate

Mobilitate – interfață web
(laptop, tabletă, telefon)

 
 

Caracteristici

Raportare

Managementul reviziilor/intervențiilor

Managementul materialelor

Managementul echipamentelor

Managementul mentenanței preventive și predictive

Pot fi generate 10 tipuri de rapoarte pentru materiale, echipamente, revizii/intervenții. Rapoartele de materiale: top utilizări, top costuri, detalii utilizare material. Rapoarte de echipamente: top număr revizii, top costuri revizii, detalii revizii echipament. Rapoarte de revizii/intervenții: top costuri, revizii/intervenții întârziate, revizii ce urmează conform contorului de funcționare, situații similare.
Sarcini de lucru alocate tehnicienilor: tichete și solicitări, manuale de utilizare a echipamentelor, manuale de service, procese verbale, istoricul reviziilor și intervențiilor pentru fiecare echipament.

Planificarea și managementul mentenanței/intervențiilor pentru fiecare echipament: tip revizie/mentenanță, tehnician/furnizor responsabil, data, alertare, status, diagnostic, sarcini, materiale folosite, documente asociate, costuri.

Acces în timp real la informații actualizate despre materialele necesare pentru mentenanță/reparații: denumire, producător, stoc existent, preț, manuale. Listele de materiale se pot importa și exporta din fisiere Excel.

Baza de date completă cu toate echipamentele supuse activității de mentenanță/reparații. Adăugați aici toate echipamentele cu informații despre: denumire, număr inventar, locație, perioada de garanție, data punerii în funcțiune, contor de funcționare, imagini, date suplimentare de interes.

Aplicația are capabilitatea de a te atenționa înainte ca un utilaj să se defecteze. Totul se realizează conform unui plan de lucru configurat în prealabil în aplicație.

 
 

ADRESABILITATE

 

Producători industriali

Office

Spitale, policlinici

Universități, școli

Firme de curierat

Administrație publică

 

Aplicația KMR - utilizată de compania ARTIFEX

„Ne aflam în căutarea unei soluții pentru un management eficient al mentenanței echipamentelor în momentul în care am luat legătura cu echipa companiei Quartz Matrix. Nu aveam date precise cu privire la reviziile realizate, planificarea lor, execuția sau urmărirea acestora, fapt ce a condus în timp la costuri ridicate și pierderi legate de eficiență. Ca urmare a prezentării acestei situații către reprezentanții Quartz Matrix, ne-a fost propusă o aplicație de managementul mentenanței care ne-a ușurat monitorizarea reviziilor și ne-a oferit economii financiare. Prin utilizarea KMR la Artifex, am reușit să ne atingem obiectivele propuse: un registru detaliat al tuturor echipamentelor noastre, un plan de întreținere preventivă și reducerea costurilor cu mentenanța. Pe tot parcursul procesului de consultanță, am avut parte de suport atât din partea echipei de vânzări, cât și pe partea tehnică, beneficiind în final de instruirea necesară pentru utilizarea eficientă a aplicației.” - Andrei POPA, Manager investiții

 

 

 
 
 

KMR CLOUD

Preț începând de la 99 Euro