Tel. office: +(40)232-217.248  |  office@norsit.ro
Divizia IT&C  
 

Autorizări și licențe de funcționare

Autorizație IGPR pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmă împotriva efracției nr. 0165/T/03.03.2005

 
 

Pentru mai multe detalii

Securitate electronică


Un sistem complet de securitate electronică pentru un Data Center cuprinde un sistem antiefracție, un sistem de control acces și un sistem de supraveghere video. Peste 15 companii au ales să securizeze Data Room-urile cu sistemele proiectate și implementate de echipa noastră, printre care: Delphi Diesel Systems, Rulmenți Bârlad, Brikston Construction Solutions.

Soluțiile de securitate electronică din portofoliul Quartz Matrix sunt construite cu sisteme de efracție certificate cu nivel de securitate de minim grad 3. Integrăm sistemele de efracție sub aceeași platformă cu sistemul de supraveghere video și control acces printr-un software dedicat (AppVision). Oferim întotdeauna clienților sistemele de securitate electronică fiabile, sigure și conforme cu standardele și legislația în vigoare. Integrăm echipamente de la producători consacrați, cu care suntem și parteneri: UTC Fire&Security, Arecont Vision, Axis Communication, Milestone, TDSi.

Securizarea fizică a Data Centerelor este reglementată de standardul ANSI/TIA-942-2005 care precizează pentru fiecare nivel de certificare TIER obligativitatea de instalare a unui sistem integrat de securitate electronică. Dincolo de reglementările standardului ANSI/TIA-942-2005, securizarea fizică a unui Data Center este extrem de importantă pentru a păstra integritatea și confidențialitatea datelor stocate. Un sistem integrat de securitate electronică previne încercările de sabotare interne sau externe și este o soluție completă pentru monitorizarea și înregistrarea activității din Data Center.

CUM SĂ NU PIERDEȚI TIMP, CUM SĂ NU PIERDEȚI BANI

 

Pentru realizarea unui sistem de securitate electronică necesar unui Data Center echipa noastră:

 
  • realizează proiectul în baza legislației și a normativelor în vigoare (legea nr. 333 din 08/07/2003 și HG 301/2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; legea 319/2006 privind securitatea și siguranța în muncă; normativul I7- 2011 pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor; normativul I18/2-02 pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri)

  • construiește soluția tehnică și alege echipamente de securitate electronică conforme cu legislația și cu standardele SR EN 50131, SR EN 50132, SR EN 50133, SR EN 50136.

  • instalează, configurează, programează și pune în funcțiune întreg sistemul de securitate electronică.

 

Sistemul de securitate electronică pentru Data Center

 
 

Conform articolului G.4.2.3 din standardul pentru infrastructurile de telecomunicații din Data Centere TIA-942, accesul în locație trebuie să fie securizat cu sisteme de identificare și autentificare, iar conform articolului 5.3.3 accesul trebuie oferit doar persoanelor autorizate.

 

Pentru clasificarea Data Center Tier 3 și 4 sunt necesare SAS-uri (antecamere) de acces la toate intrările în sala de calculatoare pentru a elimina accesul a mai mult de o persoană (anti-passback). Exemple de sisteme hardware de control acces necesare pentru a împiedica accesul în data room sunt: turnicheții, ușile interlock sau portalurile.

 

Accesul trebuie să fie controlat atât pentru sensul de intrare cât și pentru ieșire. De asemenea, perimetrul exterior al clădirii trebuie să fie delimitat fizic de împrejurimi cu gard, punctele de acces să fie controlate, iar perimetrul trebuie supravegheat cu camere video și protejat de sistem antiefracție perimetral (de ex. detectoare cu microunde).

 

În cazurile în care Data Centerul împarte zone comune cu alte destinații precum parcări, garaj, zone de încărcare marfă sau acces general în clădire, acestea trebuie supravegheate video conform articolului F.6. De asemenea, trebuie securizate și monitorizate grupurile electrogene și instalațiile de tartare a aerului, dacă acestea se află în exteriorul clădirii.

 

Camerele de tragere sau vizitare a infrastructurilor de cablu ce aparțin stict de Data Center, trebuie securizate și monitorizate cu sisteme antiefracție și supraveghere video conform articolului 7.2 ce face referire la securitatea cablării.

Sistemele adiționale de control acces, antiefracție și supraveghere video sunt necesare în zonele critice precum:

 
  • Data Center

  • Camere de alimentare energie electrică (TEG, UPS și grup electrogen)

  • Camere de tratare aer și accesurile principale în clădire.

 

Membri în asociațiile profesionale

 
  • SIEAR – Societatea de Instalații Electrice și Automatizări

  • ARTS – Asociația Română pentru Tehnica de Securitate

 
 

Parteneri:

UTC Fire&Security, Honeywell, Bosch, Impro, Milestone, Arecont Vision, Axis Communications, Assa Abloy
 
 

Pentru mai multe detalii