Tel. office: +(40)232-217.248  |  office@norsit.ro
Divizia IT&C  
 
 
 

Pentru mai multe detalii

Electroalimentare

 

Alimentarea cu energie electrică a unui Data Center se realizează din Sistemul Energetic Național (SEN) prin intermediul unui post trafo sau firida branșament/bloc de masură și protecție trifazată (BMPT).

O întrerupere a tensiunii de alimentare sau o fluctuație în rețeaua SEN poate conduce la deteriorarea echipamentelor conectate la rețea și la pierderea informațiilor. Pentru a preveni acest fapt, sunt necesare surse de rezervă:

  • UPS-uri online dublă conversie cu bypass de mentenanță: asigură dispariția tuturor variațiilor și perturbațiilor existente în rețeaua de alimentare, iar bypass-ul de mentenanță oferă posibilitatea înlocuirii unor acumulatori defecți fără a scoate din funcțiune UPS-ul

  • grupuri electrogene cu pornire automată (AAR) la întreruperea alimentării de bază cu energie electrică trebuie amplasat cât mai aproape de locația Data Centerului.

Compania Quartz Matrix este autorizată ANRE: 

  • pentru „executare de linii electrice, aeriene și subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV+20 kV și posturi de transformare cu tensiune nominală superioară de cel mult 20 kV” (atestat 10940/20.04.2015)
  • pentru „proiectare și executare instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente la tensiuni nominale de 0,4 kV” (atestat 10698/26.01.2015).

Pentru asigurarea electroalimentării unui Data Center / Data Room, echipa noastră integrează echipamente de la cei mai importanți producători de echipamente. Am ales să fim parteneri cu PRAMAC, APC și Eaton pentru a integra în lucrările realizate la clienții noștri echipamente care asigură funcționarea sistemelor în cazul întreruperii energiei electrice.

Numărul de căi de alimentare cu energie electrică se stabilește conform standardului ANSI-TIA-942. Distribuția cu energie electrică pentru echipamentele aferente Data Centerului se face din tablouri electrice. Fiecare echipament electric este alimentat individual, astfel încât un eventual defect al echipamentului sa nu influențeze funcționarea altui echipament.

Pentru prevenirea electrocutării sau a defecțiunilor echipamentelor (prin descărcare electrostatică) se prevăd măsuri de legare a părților metalice a echipamentelor/pardoselilor prin legături de echipotențializare la instalația de împământare a clădirii.

CUM SĂ NU PIERDEȚI TIMP, CUM SĂ NU PIERDEȚI BANI

 
  • Datorită faptului că acumulatorii UPS-urilor de rezervă sunt conectați permanent, nu există timp de comutare, iar astfel nu se produce discontinuitate în tensiunea de ieșire la trecerea în mod baterii

  • eliminarea costurilor cauzate de întreruperi provocate de defecte ocazionale și circuite supraîncarcate

 
 

Parteneri: Pramac, Eaton, Cooper, APC, Schneider

 

Pentru mai multe detalii