Tel. office: +(40)232-217.248  |  office@norsit.ro
Divizia IT&C  

 

 

 
 
 

Pentru mai multe detalii

Proiectare rețele de comunicații

 

CUM SĂ NU PIERDEȚI TIMP, CUM SĂ NU PIERDEȚI BANI

Întregul proces de proiectare a rețelelor de comunicații este constituit din elemente care reduc costurile viitoare și timpul pierdut în cautarea lor ca servicii separate. Astfel, serviciile de proiectare, instalare, relocare, extindere, modificare și mentenanță a întregii rețele au fost reunite special pentru a câștiga timpul necesar altor activități.

Proiectarea unei rețele de comunicații presupune o cablare structurată ce permite conectarea rapidă, flexibilă, eficientă și fiabilă a tuturor echipamentelor de telecomunicații ale unei companii.

 

Etapele principale parcurse în cazul unui proiect de cablare structurată sunt:

1. Vizualizarea locației și preluarea de informații de la beneficiar

2. Consultanța în vederea poziționării corecte a elementelor aferente rețelei

3. Întocmirea documentației tehnice conform normelor în vigoare

4. Proiectarea efectivă a rețelei

5. Asistența pe perioada lucrărilor conform programului de control al calității lucrărilor

 

Regulile şi standardele de referință pe care le aplicăm în toate proiectele şi instalaţiile industriale pentru reţelele de transmisii de date sunt:

 
 • ISO/IEC 11801 a doua ediţie din 2002 şi actul adiţional (Organizaţia Internaţională pentru Standardizare / Comisia Internaţională de Electrotehnică)

 • ANSI/EIA/TIA-568-C şi actul adiţional (Alianţa Industriei Electronice / Comisia Electrotehnică Internaţională)

 • CENELEC EN 50173-1:2002, Tehnologia Informaţiei – Sisteme Generice de Cablare – Amendamente

 • ANSI/EIA/TIA-606-A (Standardul de administrare pentru infrastructura comunicaţiilor comerciale)

 • ANSI/EIA/TIA-569 (Standardul Clădirilor Comerciale pentru Căile şi Spaţiile de Telecomunicaţii)

 • ANSI-J-STD 607-A (Legarea la pământ a Clădirilor comerciale şi norme de conectare pentru Telecomunicaţii)

 

Sistemele de cablare proiectate respectă, de asemenea, următoarele standarde şi protocoale:

 
 • IEEE 802.3-2002 (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet)

 • IEEE 802.3-2002 (10 Gigabit Ethernet pentru fibră)

 • IEEE 802.3an-2006 (10 Gigabit Ethernet pentru cupru)

 • ISO/IEC 8802.3 (toate echivalentele IEEE 802.3)


În urma implementării cu succes a serviciului de proiectare pentru rețeaua dumneavoastră de comunicații, vă recomandăm următoarele servicii:

 
 • Audit infrastructură IT&C

 • Evaluare securitate cibernetică

 • Site survey pentru rețele wireless

 
 
 

Pentru mai multe detalii