Tel. office: +(40)232-217.248  |  office@norsit.ro
Divizia IT&C  
 

Autorizări și licențe de funcționare

IGSU - proiectare, instalare și întreținere sisteme de limitare și stingere a incendiului - nr. 0724, 0725/8.03.2011

IGSU - proiectarea și instalarea sistemelor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu nr. 2239 / 22.05.2012

IGPR - proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției - nr. 0165/T/03.03.2005

Atestat ANRE 10698/26.01.2015 pentru „proiectare si executare instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente, la tensiuni nominale de 0,4kV”

 
 

Pentru mai multe detalii

Proiectare Data Center

 

Proiectarea centrelor de date reprezintă o sumă de activități de proiectare și planificare pentru realizarea unei zone de lucru a echipamentelor IT, zonă care să asigure fiabilitatea, performanța, eficiența energetică funcțională, mentenabilitatea și posibilitățile de modificare/upgrade/dezvoltare.

Implementarea unui proiect Data Center presupune un management de proiect avansat care să coordoneze activități din sfere variate de competențe (construcții, instalații hidraulice și de climatizare, instalații electrice de curenți tari, rețele de comunicații, infrastructură IT hardware și software etc.).

Echipa Quartz Matrix are competențele și experiența pentru proiectarea și implementarea centrelor de date de dimensiuni mici și medii (între 1 și 16 rack-uri de echipamente cu suprafețe între 20 și 200 mp amprentă la sol).


 

CUM LUCRĂM?

 
  • Proiectarea pleacă de la cerințele funcționale (în special pe partea de hardware IT, software IT, comunicație, securitate informatică), normele de instalare (din zona de detecție și stingere automată incendiu, amenajare spațiu, distribuție internă energie electrică etc.) și perspectivele de dezvoltare.

  • Pe baza analizei spațiului disponibil adoptăm soluțiile tehnologice optime de implementare. Un standard utilizat la nivel mondial este ANSI/TIA-942 care stabilește liniile directoare pentru implementarea (în special în zona de echipamente ITC) Data Centerelor.

 
 

STANDARDE DE PROIECTARE DATA CENTER

 

Standardul ANSI/TIA-942

Stabilește 4 nivele (Tier) de implementare pe baza asigurării unei fiabilități operaționale dorite: între 99,671% disponibilitate funcțională (maxim 28.8 h/an opriri) la tier1 și 99.995% (maxim 0.4 h/an întrerupere servicii). În baza acestor nivele se dimensionează structura de implementare și numărul de echipamente redundante.

Standardul ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

Standard pentru dimensionarea sistemului de climatizare a echipamentelor.

 

Aceste două standarde sunt pilonii alegerii structurii și tehnologiilor de implementare. Pentru diversele zone funcționale se utilizează normativele și standardele specifice (rack 19”, norme electrosecuritate și instalatii electrice de interior, norme sisteme detecție și stingere incendiu, norme/standarde sisteme de comunicație etc.).

Aplicarea riguroasă a standardelor și normelor asigură o structură de centru de date fiabilă, cu mentenanță și upgrade ușor de realizat, timpi minimi de oprire și performanțe operaționale superioare.

Quartz Matrix dispune de echipe de proiectare și de implementare certificate, cu experiență si care pot realiza, în condiții de performanță și eficiență, toate activitățile ce țin de proiectarea și implementarea centrelor de date.


 

CE TIPURI DE PROIECTARE REALIZĂM PENTRU UN DATA CENTER

 

1. Proiectarea termică pentru alegerea soluției optime de evacuare a căldurii din incinta Data Centerului. De calitatea soluției rezultate depinde eficiența energetică operaționala a centrului de date. Există o varietate de structuri, tehnologii și echipamente, alegerea fiind dată de condițiile concrete de lucru.

Climatizarea de precizie implică menținerea temperaturii și umidității în plaje restrânse pentru optim între consumul energetic, eficiența evacuării căldurii și fiabilitatea pe termen lung a echipamentelor.

Calculul termic angrenează dimensionarea unui număr mare de alte blocuri funcționale din Data Center. Ca bază de dimensionare se utilizează recomandarile standardului ASHRAE care stabilește limitele de temperatură și de umiditate pentru funcționarea eficientă și fiabilă a echipamentelor IT și COM.

În functie de nivelul (tier) de disponibilitate se aleg structuri de răcire simple sau cu redundanță (de tip 2N sau chiar 2N +1 pentru păstrarea nivelului 2N chiar și atunci când se face mentenanța unui echipament).

Cerințele de asigurare a climatizării pentru centrele de date sunt diferite de cele pentru alte tipuri de spații, fiind necesar un control specific a circulației aerului, a umidității și echipamente de climatizare de precizie.

Structură de Data Center cu răcire prin circulația aerului

 

Structură de Data Center cu răcire directă la nivel de rack

 

2. Proiectarea circuitelor de alimentare cu energie electrică. În funcție de nivelul de disponibilitate se utilizează surse de avarie de tip UPS și grupuri electrogeneratore cu pornire automată. Circuitele electrice trebuie să asigure protecțiile necesare și căi redundante de alimentare până la nivel de echipament.

3. Proiectare sistemului de rack-uri, hardware IT (servere, stoarage, appliance de securitate etc). Structurile de rack-uri 19” trebuie să corespundă sistemului de răcire ales și tipurilor de echipamente ce se vor instala. Rezerva funcțională trebuie să permită o extindere cu minim 20 % a echipamentelor existente.

4. Proiectarea rețelei de comunicație interne și a conexiunii către unul sau mai mulți provideri de servicii de comunicație externă. Este necesar un studiu atent al structurii pentru a realiza o topologie de rețea fiabilă, performantă, care să evite congestiile.

5. Planificarea infrastructurii software, a sistemelor de operare și a aplicațiilor de securizare informatică (antivirus, antispam, monitorizare și combatere atacuri etc.) ce trebuie să asigure gradul de performanță și flexibilitatea operațională dorite. Competențele și parteneriatele cu producătorii soluțiilor respective sunt absolut necesare pentru a planifica o soluție eficientă, scalabilă, evolutivă, la un buget minim.

6. Proiectarea sistemelor de control acces și supraveghere. Deși pot părea sisteme anexe,  fac parte integrantă din structura operațională a unui Data Center.

7. Proiectarea sistemelor de detecție și stingere automată incendiu. Acestea asigură detecția rapidă și eficientă a începutului de incendiu și declanșarea unor sisteme automate de stingere care să nu afecteze personalul care s-ar putea afla în perimetru sau echipamentele.

 
 
 

Pentru mai multe detalii